Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Prezentáció

2012.04.28

Bemutató (prezentáció) készítése

A szűkebb körű társaság számára készített prezentációk készítése jelentősen eltér más,

a múltban oly népszerű átlátszó fóliák készítésétől, tervezésétől. Egyesek tehetséggel

rendelkeznek a prezentációk készítéséhez (aránylag kevesen vannak), de a bemutató

készítéséhez csak a tehetség önmagában nem elég. A felhasználók többnyire ösztönösen

készítik prezentációikat, sokszokr alapismeretek nélkul, mert számukra a készítés folyamata

nem elegendő mértékben ismert. E leírás célja az, hogy megpróbálljon ezen változtatni és

a felhasználóknak a témakörhöz nélkülözhetetlenül szükséges ismereteket adni..

Az elérhető végeredmény nem csak a készítő ügyességétől és tapasztalatától függ.

Nagy mértékben fugg az operációs rendszer választásától és a készítő által e célra használt

program lehetőségeitől. Kiválasztásánál nagy szereptet játszik az elérhetőség, terjeszthetőség

és nem utolsó sorban az ár. Ismerünk több olyan operációs rendszert, amelyben ilyen

programokat futtathatunk és segítségükkel prezentációt készíthetünk. Ilyen például a sok

helyen használt kommersz Windows és a nyilvánosság számára kőnnyen hozzáférhető,

szabadon letölthető Linux operációs rendszer.

A Windows esetében ilyen például a Microsoft Power Point, mint a MS Office irodai

programcsomag része. Az Office aránylag gyakran használt programcsomag, de sajnos a

felhasználók többsége illegálisan telepítette számítógépére. Önállóan nem vásárolható meg.

Hasonló bemutató programot tartalmaz a konkurenciának számító Corel Perfect Office.

Érdekes, hogy ez a program, amelyik az előzővel minimálisan egy szinten van, kevésbé

ismert a felhasználók között. Mindez azért is érdekes, mert a 9.0-ás verzió (eredetileg a

Perfect Office 2000 része) önállóan és ingyenesen hozzáférhető a külömböző

számítástechnikai újságok CD mellékletein. Lehetővé teszi a prezentáció WWW oldalakba

való exportálását, önmagukban is futtatható prezentációk készítését (W98 és W NT

környezetben), amit a Corel Presentation telepítése nélkul is futtathatunk.

A Linux operációs rendszer esetben ilyen programot a Star Office irodai csomag

tartalmaz (ez időközeben kommersz programmá vált); valamint a nem kommersz Open Office

irodai csomag, amelyben a prezentáció készítést szolgáló program az Impress. Figyelemr

eméltó az a tény, hogy ennek ma A Windows operációs rendszerben futtatható veryiója is

létezik, úgyhogy a felhasználó számára lehetové teszi e programcsomag használatát anélkul,

hogy ezen kívül más szoftvert kellene telepítenie a gépre.. A legíjabb verzió többek között

képes egyenesen *.pdf állományba konvertállni az elkészült dokumentomot.

A megfeleló program megválasztása után magához a készítéshez jutottunk.

Tudatosítanunk kell, hogy a készítésnél figyelembe kell vennünk olyan tényezőket, amelyek a

prezentációnkat jellemezhetik:

megadott időtartam szerint:

a) pontosan meghatározott időtartalommal

b) előre nem meghatározott időrtartalom nélkul (megfontolás alapján, arányosan

a témakörhöz)

felhasználás célja szerint:

a) egyszeri használatra szánt (csak 1 bemutatás céljából)

b) univerzális (bemutatás után ki is nyomtathatjuk, vagy WWW oldal formájában

elérhetővé tesszük az adatokat; esetenként szükség szerint a kívánt oldalak

blokkolásával rövidíthetjuk, vagy feloldásukkal megnyújthatjuk a prezentáció

terjedelmét)

készítési módjuk szerint:

a) Szöveges oldalak

b) Szöveges oldalak képekkel, grafikonokkal vagy animációkkal

c) Szöveges oldalak képekkel, grafikonokkal vagy animációkkal és hanggal

az oldalak léptetése (cseréje) szerint:

a) kézzel irányított

b) az időtartam beállításával - automatikusan

c) kombinált

A prezentáció készítésnél figyelembe kell venni a terem és a berendezés paramétereit

is (pl. az LCD projektor fényforrásának teljesítményét, a vászon nagyságát és minőségét, a

terem akusztikáját, stb.) úgy, hogy a prezentáció esztétikus legyen, tartalmilag pontos és

áttekinthető és természetesen működőképes legyen. Hasonlóan mint a szöveges

dokmentumok, reklám vagy információs szórólevelek, weboldal vagy más ehhez hasonló

dolgok készítésénél a tervezőtől pontos ismereteket, tehetséget és technikai felszerelést

igényelnek. Érthető, hogy nem mindenki képes ezeket az igényes feltételeket teljesíteni. Ezért

hasonló felszereltségnél is a végeredmény sokszor eltérő lehet.

Már a színek és a háttér megválasztása is sokszor gondot okoz. A nyomtatott

dokumentumtól és a weboldaltól eltérően a prezentáció sötétebb hátteret és világosabb betűket

igényel. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a háttér mindig fekete, a betűk pedig fehérek

lesznek, hanem azt, hogy a tervezés a színek megfelelő kombinációját igényli, amelyek

számunkra könnyen megkülömböztethetők és olvashatók lesznek.

A szövegrészek és a háttér színkombinációját úgy kell megválasztanunk, hogy

egymást megfelelo módon kiegészítsék és esztétikusak legyenek. A szöveg és a héttér

nyomtatásban máshogy hatnak ránk, mint kivetítéskor. Ajánlatos a kettő együtthatását előre

kipróbállni!

Közismert dolog az, hogy a nymtatott szövegnél legjobb fekete betűket használni fehér

papíron, mert kutatások alapján az így megírt dokumentumot tudjuk a legjobban olvasni.

Kivetítéskor ez a kombináció nem kelt hogy ilyen hatást érjen le, ezért a legjobb az

előzőekben említett kombinációt használni.

Ezen kívül a nyomtatott szövegnél megfelelő módon kell megválasztanunk a margó

beállítását. Ha ezt nem tartjuk be akkor túlzsúfolt, áttekinthetetlen, zaváró és nehezen

megjegyezhető lesz a szövegünk. Manapság sajnos pont a nagy számban nyomtatott technikai

irodalom „rontja“ az emberek olvassásssal kapcsolatos esztétikai érzékét. Éppen ezekben

a dokumentumokban használatosak a túlzsúfolt oldalak kicsi margóval (papírspórolás) és az

olvasó ezt ma már sajnos természetes és elfogadható dolognak tekinti, amiből kinindulva

hasonlót próbál majd létrehozni a prezentáció készítésekor is.

A betűnagyság válsztásánál is ritka, hogy a készítő helyesen járna el. Általánosan

véve érvényes, hogy a hosszabb szöveget gyorsabban tudjuk elololvasni akkor, ha

a szövegben a mondatok kezdő betűin kívül kis betűket használunk. Ennek oka abban van,

hogy gyakorlott olvasó nem úgy olvas, hogy betűzi a szavakat, hanem éppen ellenkezőleg,

több szótagot „olvasunk” egyszerre és ezért a szó által alkotott alakzat sziluettje (képzelt

körvonala) segít a szavak felismerésében. Hogyha az egész szöveg nagy betűvel van írva,

akkor elveszítjük ezt a képességünket és nehezebben olvassuk az adott szöveget. Érdekes,űt vagyű van. Ebből kifolyólag a prezentáció címétűvel, magát a szöveget pedig kisbetűvel írjuk.

A betűtípus sem tetszőleges. Vannak olyan betűtípusok, amelyek nyomtatott

formában jól mutatnak, jól is olvashatók, de pl. weboldalaknál vagy prezentációknál az ilyen

szöveg áttekinthetetlen és nehezen olvasható. (Egyes esetekben olvashatatlan.) Ilyen célra

nem ajánlatos a Post Script betűtípus használata.

A prezentáció ideje megadott időtartamhoz kötve nagyon fontos. A prezentáció

tartalmát tekintve 1 oldal szemléltetése pár másodperctől több percig is tarthat. Ezért az

oldalak számát is jól meg kell tervezni és az ábrázolás időtartamát próbaprezentációval

ellenőrizni.

Az animációk használatát jól meg kell fontolnunk. Csak ott használjuk őket, ahol

segítenek felhívni a figyelmet az adott szövegrészre, képre vagy grafikonra. Sokszor

találkozhatunk olyan animációkkal, amelyek éppen ellentétes hatást keltenek. Minden

animáció általában növeli a prezentáció időtartamát.

hogy önálló szavak vagy rövid mondatok esetében könnyebben felismerjuk a nagybet

azt a szót, amelyikben a szó elején nagybet

nagybet

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.